registraties

Als lid van de V.I.S. (Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten) ben ik ingeschreven bij de NIBIG (Nederlands Instituut voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg) en in het HBO Register Beroeps-beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hierdoor ben ik zowel Registertherapeut Aanvullende Gezondheidszorg (RTAG) als BCZ Registertherapeut.
Ik voldoe aan de beroepseisen die deze stichtingen stellen en ben onderworpen aan het tuchtrecht van de stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Daarnaast ben ik ingeschreven in het AGB-register dat de gegevens bijhoudt van alle erkende zorgverleners in Nederland.

Let op: Alleen de Iokai shiatsu activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de V.I.S. Ook de vergoedingen van zorgverzekeraars en het klacht- en tuchtrecht gelden alleen voor de shiatsutherapie.