vijnana yoga

Met yoga intensiveer je je fysieke, mentale en spirituele capaciteiten. Zelf zie ik yoga als ‘de kunst om aandachtig te blijven.’ De vorm die ik beoefen is Vijnana yoga: een rustige en tegelijk dynamische discipline. Je ademhaling en bewegingen probeer je binnen deze vorm van yoga zo vloeiend mogelijk te maken, als weerslag van een evenwichtige geest.

Volgens de Vedantische filosoof Shankara staat ‘vijnana’ voor een helder, innerlijk begrip dat geworteld is in de persoonlijke ervaring. Vanaf de eerste les train je je in het observeren van je innerlijke wereld in de meest elementaire vorm van meditatie: ‘gewoon zitten.’ Door op die manier je waarneming te scherpen, ben je in staat helder te zien, te voelen en te handelen, en je lichaam bekwaam te gebruiken. In Vijnana yoga leer je je lichaam ‘richten’ door subtiele sturing, waarbij je de natuurlijke eenheid van geest en lichaam herstelt.

vier kernelementen vijnana yoga

  • ‘gewoon zitten’ of meditatie;
  • de leer van de vayu’s (het leiden van je bewustzijn en je ademhaling naar verschillende gebieden in het lichaam) en toepassing daarvan in pranayama’s (ademhalingsoefeningen) en asana’s (houdingen);
  • ‘luisteren’ naar de gewaarwordingen van het lichaam en leren bewegen vanuit de eenheid van lichaam en geest;
  • het bestuderen en bespreken van de yogische teksten, gericht op hun toepasbaarheid in het dagelijks leven.

Hoewel Vijnana yoga pas sinds 2002 in deze vorm en onder deze naam wordt beoefend, is ze door grondlegger Orit Sen-Gupta rechtstreeks gebaseerd op de klassieke yogische levensvisie. Haar werkwijze komt voort uit de yogatraditie van Noord-India, zoals die werd beoefend en onderwezen door Sri Krishnamacharya. Sen-Gupta beoefent yoga al meer dan dertig jaar en ging zelf in de leer bij Krishnamacharya’s studenten Patthabi Jois en B.K.S. Iyengar. Ook werkte ze vele jaren samen met Dona Holleman. Orit Sen-Gupta is een van mijn grootste bronnen van inspiratie en wijsheid.